Přijmeme psychiatry a pedopsychiatry s atestací nebo v předatestační přípravě s ukončeným psychiatrickým kmenem (L3 nebo L2).
Rozsah činnosti a spolupráce dle Vašich možností.
Vaše odměna ve výši min. 65% z hodnoty vykázaných výkonů.
Přítomnost sestry, smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a velké množství pacientů.

V pondělí 17.6.2019 NEORDINUJEME. Zanechejte nám vzkaz sms zprávou nebo emailem. Děkujeme.

Naše služby

Psychiatrie
pro dospělé


Zajišťujeme komplexní péči pro široké spektrum duševních nemocí.

Psychiatrie
pro děti


Specializujeme se na terapii poruch pozornosti - ADHD, ADD, úzkostných poruch, poruch nálady a poruch autistického spektra. Navázali jsme spolupráci s Národním ústavem pro autismus - NAUTIS.

Spolupráce
s dětskými domovy


Zajišťujeme psychiatrickou péči pro děti z dětských domovů.

Spolupráce
s domovy seniorů


Zajišťujeme psychiatrickou péči pro klienty v domovech seniorů na území hl. m. Prahy. Organizujeme přednášky pro personál a besedy pro příbuzné.

EEG
Biofeedback


Od podzimu 2019 bude v ambulanci MUDr. Markéta Skácelová nabízet terapeutickou metodu EEG Biofeedback.

Fototerapie


Od podzimu 2019 budeme nabízet fototerapii v léčbě duševních onemocnění.

„Pro nás nejste jen pacient,
ale člověk s životním příběhem.”

MUDr. Markéta Skácelová,
vedoucí lékař

Poznejte náš tým

MUDr. Markéta Skácelová

Je atestovanou lékařkou v oboru psychiatrie. Přes deset let pracovala v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích v Praze, kde před nástupem na mateřskou dovolenou v r. 2014, zastávala funkci vedoucího lékaře Oddělení dětské psychiatrie. Od roku 2010 pracuje v ambulantní psychiatrii, kde se věnuje dětským a dospělým pacientům se širokým spektrem duševních nemocí. Spolupracovala na realizaci klinických lékových studií v psychiatrii. V letech 2006 - 2011 působila jako pedagog na SZŠ a VOŠ. V posledních 8 letech poskytuje konsiliární služby pro domovy seniorů a poskytovatele sociálních služeb. V psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. pracuje od prosince 2016. Přednášením pro odbornou i laickou veřejnost se snaží rozšiřovat povědomí o duševních onemocněních. Je vdaná a vychovává tři syny.

MUDr. Šárka Kolacíová

Je absolventkou LF UK v Hradci Králové. Specializovanou způsobilost v oboru Dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2014. Je zapsána v atestačním oboru Psychiatrie a nástavbovém oboru Psychosomatika. Působila jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, Dětské psychiatrické nemocnici Louny a v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od srpna 2017 dosud pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. a na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset. V roce 2013 absolvovala výcvik Rodinné terapie v IRT Praha Motol.

MUDr. Viktória Nagyová

Je absolventkou 1.LF UK v Praze. Je v pokročilé fázi předatestační přípravy v oboru Psychiatrie. Působila v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde pracovala na oddělení s pacienty trpícími psychotickými a úzkostně-depresivními potížemi. Věnovala se problematice ochranných léčeb. Od ledna 2018 dosud pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. V současné době působí i na psychoterapeutickém oddělení v Psychiatrické nemocnici Písek. Je zařazena do psychoterapeutického výcviku v psychoanalýze. V rámci terapie klade důraz na individuální přístup k pacientovi, ve kterém využívá kombinace farmakoterapie a podpůrné psychoterapie.

MUDr. Martin Pozdílek

Je absolventem 3.LF UK v Praze. Specializovanou způsobilost v oboru Dětská a dorostová psychiatrie získal v roce 2015. Působil jako sekundární lékař na Dětské psychiatrické klinice 2.LF UK a FN Motol v Praze a v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od roku 2016 pracuje jako vedoucí lékař Dětského oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii - Skálův institut. Od března 2017 dosud pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

Lenka Šabaková, DiS

Je absolventkou SZŠ v Praze v oboru všeobecná sestra. Specializovanou způsobilost pro péči v psychiatrii získala v NCO NZO Brno v roce 2006. Působila ve FN Motol v Praze a v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde zastávala funkci staniční sestry na oddělení akutní psychiatrické péče. V posledních letech byla členem Komunitního psychiatrického týmu Ústřední vojenské nemocnice Praha, kde úzce spolupracovala nejen s ambulantními psychiatry, ale i s ostatními složkami zdravotní a sociální péče pro duševně nemocné. Od března 2017 dosud pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

Jak se objednat?

1.Zavolejte na tel. č. 775 946 424
v úterý až pátek mezi 10. – 12. hod.
nebo napište na
esmedicum@gmail.com

3.Vstupní vyšetření trvá cca 1 hodinu.
U nezletilého pacienta je nutný doprovod zákonného zástupce.

Charitativní činnost

Pomáhat je pro nás samozřejmostí.
Vnímáme, že naši pacienti a jejich rodiny potřebují nejen naši zdravotní péči, ale často i podporu
v oblasti sociální a finanční.

Proto pravidelnými příspěvky podporujeme
Alzheimer nadační fond, AutTalk - Nadační fond Kateřiny Sokolové a Projekt Obědy pro děti.

Reference

Provozní
a ordinační doba

po

08:00 – 12:00

út

08:00 – 16:00

st

08:00 – 18:00

čt

08:00 – 18:00

08:00 – 12:00

Kontakt

775 946 424
esmedicum@gmail.com

Telefonní hovory vyřizujeme
v úterý až pátek mezi 10. – 12. hod.
Pokud se k nám nedovoláte,
věnujeme se přítomným pacientům. Zanechte nám vzkaz sms zprávou nebo emailem, budeme Vás kontaktovat.

Kde nás najdete

Esmedicum s.r.o.
IČO: 052 52 695
Chelčického 842/39
Praha 3 - Žižkov

Autem

Zaparkovat můžete přímo u ordinace na fialové zóně P3-0335, platba pomocí parkovacího automatu na místě nebo přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

MHD

Ze stanice metra A “Flora” můžete jet 1 stanici autobusem č. 136 nebo 175 nebo tramvají č. 5 do stanice Olšanské náměstí.

Zpracování osobních údajů pacientů Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb Design a programování © Studio Blob