Přijmeme psychiatry a pedopsychiatry (L3 nebo L2). Rozsah činnosti a spolupráce dle Vašich možností. Při úvazku 30 hod./týdně možno i pracovní poměr nebo DPČ s hrubou mzdou 80.000,-Kč/měsíčně. Při nižším úvazku možno DPP či spolupráce s odměnou ve výši 80 % z hodnoty provedených výkonů. Přítomnost sestřičky, smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a velké množství pacientů.

Přijmeme zkušenou a komunikativní psychiatrickou zdravotní sestřičku (S3 nebo S4). Rozsah činnosti a spolupráce dle Vašich časových možností. Odměna ve výši 400,-Kč/hodinu práce.

Naše služby

Psychiatrie
pro dospělé


Zajišťujeme komplexní péči pro široké spektrum duševních nemocí.

Psychiatrie
pro děti


Specializujeme se na terapii poruch pozornosti - ADHD, ADD, úzkostných poruch, poruch nálady a poruch autistického spektra. Navázali jsme spolupráci s Národním ústavem pro autismus - NAUTIS.

Spolupráce
s dětskými domovy


Zajišťujeme psychiatrickou péči pro děti z dětských domovů.

Spolupráce
s domovy seniorů


Zajišťujeme psychiatrickou péči pro klienty v domovech seniorů na území hl. m. Prahy. Organizujeme přednášky pro personál a besedy pro příbuzné.

„Pro nás nejste jen pacient,
ale člověk s životním příběhem.”

MUDr. Markéta Skácelová,
vedoucí lékař

Poznejte náš tým

MUDr. Markéta Skácelová

Je atestovanou lékařkou v oboru psychiatrie. Přes deset let pracovala v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích v Praze, kde před nástupem na mateřskou dovolenou v r. 2014, zastávala funkci vedoucího lékaře Oddělení dětské psychiatrie. Od roku 2010 pracuje v ambulantní psychiatrii, kde se věnuje dětským a dospělým pacientům se širokým spektrem duševních nemocí. Spolupracovala na realizaci klinických lékových studií v psychiatrii. V letech 2006 - 2011 působila jako pedagog na SZŠ a VOŠ. V posledních 8 letech poskytuje konsiliární služby pro domovy seniorů a poskytovatele sociálních služeb. V psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. pracuje od prosince 2016. Přednášením pro odbornou i laickou veřejnost se snaží rozšiřovat povědomí o duševních onemocněních. Je vdaná a vychovává tři syny.

MUDr. Šárka Kolacíová

Je absolventkou LF UK v Hradci Králové. Specializovanou způsobilost v oboru Dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2014. Je zapsána v atestačním oboru Psychiatrie a nástavbovém oboru Psychosomatika. Působila jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, Dětské psychiatrické nemocnici Louny, Psychiatrické nemocnici Bohnice a na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset. V roce 2013 absolvovala výcvik Rodinné terapie v IRT Praha Motol. Od srpna 2017 pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Alexandra Čechová

Je absolventkou LF UK v Martině. Po ukončení studia pracovala rok na Psychiatrickém oddělení v Ostrově. Od r. 2006 působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde po získání specializované způsobilosti v oboru psychiatrie v roce 2010 zastávala až do roku 2018 funkci vedoucí lékařky na oddělení akutní psychiatrické péče. Má několikaletou zkušenost s ambulantní psychiatrií. Poskytovala také psychiatrickou péči v Alzheimer centru. V letech 2013-2018 pracovala jako externista v Krizovém centru RIAPS. V současnosti je po narození syna na rodičovské dovolené. Od září 2019 pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Helena Doležalová

Je absolventkou 1. LF UK v Praze. Zkušenosti v oboru psychiatrie získala od r. 2009 v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, Dětské psychiatrické klinice FN Motol a Psychiatrické klinice VFN Praha. Souběžně se dlouhodobě věnuje ambulantní psychiatrii dospělých i dětí. V roce 2015 atestovala v oboru psychiatrie. Je zapsána ve vzdělávacím oboru Dětská a dorostová psychiatrie. Od r. 2016 pracuje plně v ambulantním provozu. V r. 2019 ukončila komplexní vzdělávání v rodinné terapii v IRT Praha Motol. Od ledna 2020 pracuje v psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Martin Pozdílek

Je absolventem 3.LF UK v Praze. Specializovanou způsobilost v oboru Dětská a dorostová psychiatrie získal v roce 2015. Působil jako sekundární lékař na Dětské psychiatrické klinice 2.LF UK a FN Motol v Praze a v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od roku 2016 pracuje jako vedoucí lékař Dětského oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii - Skálův institut. Od března 2017 dosud pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

Lenka Šabaková, DiS

Je absolventkou SZŠ v Praze v oboru všeobecná sestra. Specializovanou způsobilost pro péči v psychiatrii získala v NCO NZO Brno v roce 2006. Působila ve FN Motol v Praze a v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde zastávala funkci staniční sestry na oddělení akutní psychiatrické péče. V posledních letech byla členem Komunitního psychiatrického týmu Ústřední vojenské nemocnice Praha, kde úzce spolupracovala nejen s ambulantními psychiatry, ale i s ostatními složkami zdravotní a sociální péče pro duševně nemocné. Od března 2017 dosud pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

Jak se objednat?

1.Zavolejte na tel. č. 775 946 424
v úterý až pátek mezi 10. – 12. hod.
nebo napište na
esmedicum@gmail.com

3.Vstupní vyšetření trvá cca 1 hodinu.
U nezletilého pacienta je nutný doprovod zákonného zástupce.

Charitativní činnost

Pomáhat je pro nás samozřejmostí.
Vnímáme, že naši pacienti a jejich rodiny potřebují nejen naši zdravotní péči, ale často i podporu
v oblasti sociální a finanční.

Proto pravidelnými příspěvky podporujeme
Alzheimer nadační fond, AutTalk - Nadační fond Kateřiny Sokolové a Projekt Obědy pro děti.

Reference

Provozní
a ordinační doba

po

08:00 – 12:00

út

08:00 – 16:00

st

08:00 – 18:00

čt

08:00 – 18:00

08:00 – 12:00

Kontakt

775 946 424
esmedicum@gmail.com
live:esmedicum

Telefonní hovory vyřizujeme
v úterý až pátek mezi 10. – 12. hod.
Pokud se k nám nedovoláte,
věnujeme se přítomným pacientům. Zanechte nám vzkaz sms zprávou nebo emailem, budeme Vás kontaktovat.

Kde nás najdete

Esmedicum s.r.o.
IČO: 052 52 695
Chelčického 842/39
Praha 3 - Žižkov

Autem

Zaparkovat můžete přímo u ordinace na fialové zóně P3-0335, platba pomocí parkovacího automatu na místě nebo přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

MHD

Ze stanice metra A “Flora” můžete jet 1 stanici autobusem č. 136 nebo 175 nebo tramvají č. 5 do stanice Olšanské náměstí.

Zpracování osobních údajů pacientů Vnitřní řád Esmedicum s.r.o. Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb
Design a programování © More&less