Přijmeme psychiatry a pedopsychiatry (L3 nebo L2). Rozsah činnosti a spolupráce dle Vašich možností. Při úvazku 30 hod./týdně možno i pracovní poměr nebo DPČ s hrubou mzdou 100.000,-Kč/měsíčně. Při nižším úvazku možno DPP či spolupráce s odměnou ve výši 80 % z hodnoty provedených výkonů. Přítomnost sestřičky, smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a velké množství pacientů.

Přijmeme zkušeného klinického psychologa se specializovanou způsobilostí (K3 nebo K2), ideálně i se zkušenostmi s dětskou klinickou psychologií. Rozsah činnosti a spolupráce dle Vašich časových možností.
Při úvazku 30 hod./týdně lze i pracovní poměr s hrubou mzdou až 100.000,-Kč/měsíčně a při nižším úvazku možno DPP či spolupráce; mzda s odměnami dosahuje 80 % z hodnoty provedených výkonů.

Přítomnost sestřičky, smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a velké množství jak dospělých, tak i dětských pacientů zajištěno.


OD 18.6.2024 ORDINUJEME na nové adrese HARTIGOVA 2427/205, PRAHA 3 - JAROV, v 1. patře, vpravo od schodiště. Bezbariérový přístup zajištěn.

Naše služby

Psychiatrie
pro dospělé


Zajišťujeme komplexní péči pro široké spektrum duševních nemocí.

Psychiatrie
pro děti


Specializujeme se na terapii poruch pozornosti - ADHD, ADD, úzkostných poruch, poruch nálady a poruch autistického spektra. Navázali jsme spolupráci s Národním ústavem pro autismus - NAUTIS.

Spolupráce
s dětskými domovy


Zajišťujeme psychiatrickou péči pro děti z dětských domovů.

Spolupráce
s domovy seniorů


Zajišťujeme psychiatrickou péči pro klienty v domovech seniorů na území hl. m. Prahy. Organizujeme přednášky pro personál a besedy pro příbuzné.

„Pro nás nejste jen pacient,
ale člověk s životním příběhem.”

MUDr. Markéta Skácelová,
vedoucí lékař

Poznejte náš tým

MUDr. Markéta Skácelová

Je atestovanou lékařkou v oboru psychiatrie. Přes 10 let pracovala v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích v Praze, kde před nástupem na mateřskou dovolenou v r. 2014, zastávala funkci vedoucího lékaře Oddělení dětské psychiatrie. Od roku 2010 pracuje v ambulantní psychiatrii, kde se věnuje dětským a dospělým pacientům se širokým spektrem duševních nemocí. Spolupracovala na realizaci klinických lékových studií v psychiatrii. V letech 2006 - 2011 působila jako pedagog na SZŠ a VOŠ. V posledních 13 letech poskytuje konsiliární služby pro domovy seniorů a poskytovatele sociálních služeb. V Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. pracuje od prosince 2016 a od ledna 2020 i v naší partnerské Psychiatrické ordinaci PSYCHterap s.r.o. v Kralupech nad Vltavou a Lovosicích. Přednášením pro odbornou i laickou veřejnost se snaží rozšiřovat povědomí o duševních onemocněních. Je vdaná a vychovává 3 syny.

MUDr. Martin Pozdílek

Je absolventem 3.LF UK v Praze. V roce 2015 získal specializovanou způsobilost v oboru Dětská a dorostová psychiatrie. Působil jako sekundární lékař na Dětské psychiatrické klinice 2.LF UK a FN Motol v Praze. V Psychiatrické nemocnici Bohnice zastával do roku 2022 funkci vedoucího lékaře Dětského oddělení. Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii - Skálův institut. Od března 2017 dosud pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Alexandra Čechová

Je absolventkou LF UK v Martině. Po ukončení studia pracovala rok na Psychiatrickém oddělení v Ostrově. Od r. 2006 působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde po získání specializované způsobilosti v oboru psychiatrie v roce 2010 zastávala až do roku 2018 funkci vedoucí lékařky na oddělení akutní psychiatrické péče. Má několikaletou zkušenost s ambulantní psychiatrií. Poskytovala také psychiatrickou péči v Alzheimer centru. V letech 2013 - 2018 pracovala jako externista v Krizovém centru RIAPS. Od září 2019 pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. a od února 2021 také v naší partnerské Psychiatrické ordinaci PSYCHterap s.r.o. v Lovosicích. Od roku 2021 zajišťuje konziliární služby v domovech seniorů.

MUDr. Eva Šuhajdová

Je absolventkou 1.LF UK v Praze. Má atestaci v oboru psychiatrie. Od roku 1997 se vzdělává v psychoterapii. Pracovala v Centru pro dítě a rodinu Zelený dvůr. Po mateřské dovolené působila více než 15 let v Psychiatrické nemocnici Bohnice, z toho 3 roky jako vedoucí lékařka akutního oddělení, dále ve Fokusu Břevnov a na Klinice ESET. Vedla dlouhodobé psychoterapeutické ambulantní skupiny. Přednášela v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, na Konferenci sociální psychiatrie a na seminářích v PN Bohnice. Od března 2022 pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Miroslav Roš

Je absolventem 2. LF UK v Praze. Od roku 2017 pracoval v ÚVN Praha, kde se specializoval na diagnostiku a terapii akutních psychiatrických stavů na lůžkovém oddělení, v ambulantní péči, poskytoval konziliární služby na somatických odděleních a urgentním příjmu. Od roku 2019 byl vedoucím lékařem v Centru duševního zdraví pro Prahu 6 specializující se na terénní péči o osoby se závažným duševním onemocněním. V organizaci FOKUS Praha z.ú. se zaměřoval na management, rozvíjení a implementaci sociální psychiatrie. Na 2. LF Univerzity Karlovy je lektorem v rámci předmětu Profesní komunikace. V Zdravotnickém středisku Věznice Valdice se věnoval diagnostice a terapii duševních onemocnění u odsouzených. Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získal v roce 2023. Od roku 2019 je zařazen v psychoterapeutickém výcviku Institutu Dialog v Gestalt psychoterapii, ve které se kontinuálně vzdělává. Od května 2024 pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Šárka Kolacíová

Je absolventkou LF UK v Hradci Králové. Specializovanou způsobilost v oboru Dětská a dorostová psychiatrie získala v roce 2014. Je zapsána v atestačním oboru Psychiatrie a nástavbovém oboru Psychosomatika. Působila jako sekundární lékařka v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, Dětské psychiatrické nemocnici Louny, Psychiatrické nemocnici Bohnice a na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset. V roce 2013 absolvovala výcvik Rodinné terapie v IRT Praha Motol. Od srpna 2017 pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Marie Pozdílková

Je absolventkou 2. LF UK v Praze. V roce 2023 získala specializovanou způsobilost v oboru Dětská a dorostová psychiatrie. Mezi lety 2012 a 2016 pracovala jako sekundární lékařka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze. V r. 2013 absolvovala klinickou a výzkumnou stáž v Mood Disorders Centre of Ottawa. Od r. 2017 pracuje jako ambulantní psychiatrička pro děti a dorost, od r. 2019 také v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Helena Doležalová

Je absolventkou 1. LF UK v Praze. Zkušenosti v oboru psychiatrie získala v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, Dětské psychiatrické klinice FN Motol a na Psychiatrické klinice VFN Praha. Souběžně se dlouhodobě věnuje ambulantní psychiatrii dospělých pacientů i dětí. V roce 2015 atestovala v oboru psychiatrie. Je zapsána ve vzdělávacím oboru Dětská a dorostová psychiatrie. Od r. 2016 pracuje plně v ambulantním provozu. V r. 2019 ukončila komplexní vzdělávání v rodinné terapii v IRT Praha Motol. Od ledna 2020 pracuje v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Eva Magyarová

Je absolventkou 3. LF UK v Praze. V roce 2023 získala specializovanou způsobilost v oboru Psychiatrie. Praxi získala v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice a na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V rámci postgraduálního studia se věnuje terapii poruch spánku. Několik let pracuje i v ambulantní sféře. Od prosince 2021 také v Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

MUDr. Václav Dobiáš

Po absolvování 3. LF UK byl zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Psychiatrie a následně pracoval na Psychiatrické klinice VFN v Praze. Zkušenosti dále sbíral v ambulantní psychiatrické praxi, kde byl součástí týmu poskytujícího ketaminem asistovanou psychoterapii. Aktuálně pracuje na psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze a je zařazen do psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. V Psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. působí od roku 2023 a věnuje se dospělým pacientům.

Lenka Šabaková

Je absolventkou SZŠ v Praze v oboru všeobecná sestra. Specializovanou způsobilost pro péči v psychiatrii získala v NCO NZO Brno v roce 2006. Působila ve FN Motol v Praze a v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde zastávala funkci staniční sestry na oddělení akutní psychiatrické péče. V posledních letech byla členem Komunitního psychiatrického týmu Ústřední vojenské nemocnice Praha, kde úzce spolupracovala nejen s ambulantními psychiatry, ale i s ostatními složkami zdravotní a sociální péče pro duševně nemocné. Od března 2017 pracuje v psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o. Od října 2021 je hlavní sestrou v partnerských Psychiatrických ambulancích Esmedicum s.r.o. v Praze a PSYCHterap s.r.o. v Kralupech nad Vltavou a Lovosicích.

Kamila Szalaiová, DiS.

Je absolventkou Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Praze v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Dlouhodobě pracovala v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem na pracovní pozici všeobecná sestra a staniční sestra, kde se úzce specializovala na péči o pacienty s organickými duševními nemocemi, zejména s různými typy demencí (Alzheimerova, vaskulární, frontotemporální). Pracovala i na lůžkovém rehabilitačním oddělení a oddělení následné péče. Od června 2024 pracuje v psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.

Mgr. et Mgr. Eliška Pousková, DiS.

Je absolventkou 3. LF UK v Praze v oboru všeobecná sestra. Specializovanou způsobilost pro péči v psychiatrii získala magisterským studiem na lékařské fakultě v Ostravě a také ve VFN Praha pod NCO NZO Brno. Vystudovala adiktologii v magisterském programu adiktologie na 1. LF UK. Na Psychiatrické klinice VFN v Praze byla členkou komunitního psychiatrického týmu Centra duševního zdraví Podskalí, kde se věnovala psychiatrické rehabilitaci, edukaci a řešila s klienty i sociální záležitosti. Aktuálně se vzdělává v oblasti psychoterapie na PVŠPS. Studuje daseinsanalytický terapeutický výcvik a účastní se projektu Parafilik, kde se vzdělává v terapii parafilií. Od srpna 2022 pracuje v psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o., od roku 2023 působí také jako staniční sestra v Centru duševní rehabilitace v Berouně.

Jak se objednat?

1.Zavolejte na tel. č. 775 946 424
v úterý až pátek mezi 10. – 12. hod.
nebo napište na
esmedicum@gmail.com

3.Vstupní vyšetření trvá cca 1 hodinu.
U nezletilého pacienta je nutný doprovod zákonného zástupce.

Charitativní činnost

Pomáhat je pro nás samozřejmostí.
Vnímáme, že naši pacienti a jejich rodiny potřebují nejen naši zdravotní péči, ale často i podporu
v oblasti sociální a finanční.

Proto pravidelnými příspěvky podporujeme
Alzheimer nadační fond, AutTalk - Nadační fond Kateřiny Sokolové a Projekt Obědy pro děti.

Reference

Provozní
a ordinační doba

po

08:00 – 18:00

út

08:00 – 20:00

st

08:00 – 18:00

čt

08:00 – 18:00

08:00 – 12:00

Kontakt

775 946 424
esmedicum@gmail.com
live:esmedicum

Telefonní hovory vyřizujeme
v úterý až pátek mezi 10. – 12. hod.
Pokud se k nám nedovoláte,
věnujeme se přítomným pacientům. Zanechte nám vzkaz sms zprávou nebo emailem, budeme Vás kontaktovat.

Kde nás najdete

Esmedicum s.r.o.
IČO: 052 52 695
Chelčického 842/39
Praha 3 - Žižkov

Autem

Zaparkovat můžete přímo u ordinace na fialové zóně P3-0335, platba pomocí parkovacího automatu na místě nebo přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

MHD

Ze stanice metra A “Flora” můžete jet 1 stanici autobusem č. 136 nebo 175 nebo tramvají č. 5 do stanice Olšanské náměstí.

Zpracování osobních údajů pacientů Vnitřní řád Esmedicum s.r.o. Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb
Design a programování © More&less